Cafe công sở

Lương Cơ Bản Là Gì? Những Thay Đổi Về Lương Cơ Bản Mới Nhất Năm 2023

Tiền lương cơ bản là một trong những khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tiền lương và thu nhập tại Việt Nam. Đây là số tiền tối thiểu mà một người lao động sẽ được trả cho công việc của họ trước khi tính đến bất kỳ khoản phụ cấp, thưởng hoặc khấu trừ nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về khái niệm lương cơ bản và vai trò của nó trong việc tính toán tiền lương tại Việt Nam

1.Lương cơ bản là gì?

Lương cơ bản là mức lương tối thiểu mà một người lao động sẽ nhận được cho công việc của họ. Đây là mức lương cơ bản do chính phủ quy định và được sử dụng làm cơ sở để tính toán các khoản phụ cấp, thưởng hoặc khấu trừ khác. Theo quy định, mức lương cơ bản tại Việt Nam được điều chỉnh theo từng giai đoạn thời gian, thường là mỗi năm hoặc mỗi hai năm.

2. Vai trò của lương cơ bản trong việc tính toán tiền lương

Lương cơ bản là mức lương tối thiểu mà người lao động sẽ nhận được cho công việc của họ. Tuy nhiên, mức lương cơ bản có thể khác nhau đối với từng ngành nghề và địa phương khác nhau. Ngoài ra, các khoản phụ cấp, thưởng hoặc khấu trừ khác cũng sẽ được tính toán dựa trên mức lương cơ bản.

Khi tính toán tiền lương, người quản lý cần lưu ý đến mức lương cơ bản của người lao động để tính toán các khoản phụ cấp và thưởng. Ví dụ, nếu một công ty quyết định trả thưởng theo tỷ lệ một tháng lương cơ bản, thì mức thưởng sẽ được tính theo mức lương cơ bản của nhân viên đó.

3. Lương cơ bản và định mức tiền lương

Lương cơ bản có thể được sử dụng làm cơ sở để tính toán định mức tiền lương. Định mức tiền lương là một hệ thống quy định về mức lương và các khoản phụ cấp, thưởng hoặc khấu

4. Lương cơ bản và bảo hiểm xã hội

Lương cơ bản cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán các khoản bảo hiểm xã hội cho người lao động. Theo quy định, các khoản bảo hiểm xã hội như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm hưu trí sẽ được tính toán dựa trên mức lương cơ bản của người lao động.

5. Tầm quan trọng của việc nâng cao mức lương cơ bản

Mức lương cơ bản quy định mức lương tối thiểu mà người lao động sẽ nhận được cho công việc của họ. Tuy nhiên, mức lương cơ bản không phải là mức lương cuối cùng của người lao động. Việc nâng cao mức lương cơ bản sẽ giúp cải thiện điều kiện sống của người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng khả năng tiêu dùng của người dân.

Bên cạnh đó, việc nâng cao mức lương cơ bản cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường động lực cho người lao động và giúp họ có động lực hơn để cống hiến cho công việc của mình.

6. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương cơ bản

Mức lương cơ bản tại Việt Nam được quy định bởi pháp luật và các quy định của chính phủ. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức lương cơ bản của người lao động, bao gồm:

 • Vị trí công việc: Các công việc có tính chất khó khăn, nguy hiểm hoặc yêu cầu kỹ năng đặc biệt sẽ có mức lương cơ bản cao hơn so với các công việc đơn giản, dễ dàng hơn.
 • Kinh nghiệm làm việc: Người lao động có kinh nghiệm làm việc trong ngành của mình thường sẽ có mức lương cơ bản cao hơn so với người mới vào nghề.
 • Vùng địa lý: Mức lương cơ bản tại các vùng địa lý khác nhau sẽ có sự chênh lệch do điều kiện kinh tế, xã hội khác nhau.
 • Sự thay đổi của chính phủ: Chính phủ có thể quy định thay đổi mức lương cơ bản để phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện tại.

7.Nhiều loại lương khác nhau

Khác với mức lương cơ bản, người lao động còn có thể nhận được các khoản lương khác nhau như:

 • Lương cơ bản cộng thêm các khoản phụ cấp: Mức lương này bao gồm cả mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác như tiền ăn trưa, tiền đi lại, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chuyên môn…
 • Lương thỏa thuận: Đây là mức lương được đàm phán giữa người lao động và nhà tuyển dụng và không có quy định chính thức của pháp luật. Mức lương này có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức lương cơ bản.
 • Lương thực tế: Đây là mức lương thực tế mà người lao động nhận được sau khi trừ đi các khoản phụ cấp, thuế và các khoản chi trả khác

8. Vấn đề thường gặp liên quan đến lương cơ bản

Một số vấn đề thường gặp liên quan đến lương cơ bản tại Việt Nam bao gồm:

 • Chênh lệch lương giữa các ngành nghề: Mức lương cơ bản của các ngành nghề khác nhau có sự chênh lệch lớn, khiến cho nhiều người lao động cảm thấy bất công. Chính phủ đang nỗ lực để cân đối mức lương giữa các ngành nghề khác nhau.
 • Thực hiện không đồng đều: Việc thực hiện quy định về mức lương cơ bản ở một số doanh nghiệp và cơ quan nhà nước không đồng đều, khiến cho một số người lao động nhận được mức lương cơ bản thấp hơn so với quy định.
 • Khó tính toán lương thực tế: Do có nhiều khoản phụ cấp và chi trả khác, việc tính toán lương thực tế cho người lao động trở nên khó khăn. Điều này cũng gây ra một số tranh chấp giữa người lao động và nhà tuyển dụng.
 • Thất nghiệp: Mức lương cơ bản thấp khiến cho nhiều người lao động vẫn còn sống trong cảnh nghèo đói và khó khăn. Tình trạng thất nghiệp cũng vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam.

9. Kết luận

Mức lương cơ bản là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xác định thu nhập của người lao động tại Việt Nam. Mức lương này được quy định bởi pháp luật và các quy định của chính phủ. Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức lương cơ bản của người lao động, bao gồm vị trí công việc, kinh nghiệm làm việc, vùng địa lý và sự thay đổi của chính phủ.

Ngoài mức lương cơ bản, người lao động còn có thể nhận được các khoản lương khác nhau như lương cơ bản cộng thêm các khoản phụ cấp, lương thỏa thuận và lương thực tế.

Bạn thích bài viết này? Vote nhé!

You may also like