Cafe công sở

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người lao động cần biết

single-image

Bộ Luật Lao Động Việt Nam là một tài liệu pháp lý quan trọng quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động và nhà tuyển dụng tại Việt Nam. Được ban hành lần đầu tiên vào năm 1994, Bộ Luật Lao động đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng với thực tiễn và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo Bộ Luật Lao động Việt Nam, người lao động được đảm bảo các quyền lợi cơ bản như quyền được làm việc, nhận lương và các khoản phụ cấp. Khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép, thai sản và được bảo vệ khỏi các hành vi phân biệt đối xử và quấy rối nơi làm việc.

Bộ Luật Lao Động Việt Nam đảm bảo nhà tuyển dụng cũng cần có nghĩa vụ xây dựng môi trường làm việc an toàn, chế độ làm việc an toàn theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Luật Lao Động Việt Nam xây dựng các cơ chế trả lương, các khoản phụ cấp đầy đủ và đúng hạn cho người lao động.

luật lao động việt nam mới nhất

1.Luật Lao Động Việt Nam I 10 điểm mới về người lao động

Bộ Luật Lao động Việt Nam năm 2023 có 10 điểm mới về người lao động, bao gồm:

1.Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với người làm việc không có quan hệ lao động về một số tiêu chuẩn lao động

2.Quy định về nguyên tắc bảo đảm quyền của các tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong đối thoại, thương lượng, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

3.Luật Lao động Việt Nam 2023 có các điều khoản mới về hợp đồng lao động nhằm bảo vệ tốt hơn cho người lao động, bao gồm quy định hợp đồng lao động là thỏa thuận về việc làm có trả công và tiền lương.

Bổ sung quy định để tăng tính minh bạch và quyền lợi của người lao động, cụ thể như quy định hình thức giao kết hợp đồng lao động bằng phương tiện điện tử, quy định linh hoạt về thử việc và quyền của người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra, còn bổ sung quy định về việc người lao động được yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của mình khi chấm dứt hợp đồng lao động và các chi phí của việc cung cấp này do người sử dụng lao động trả.

4.Luật Lao động Việt Nam 2023 cũng quy định chi tiết về các trường hợp được phép làm thêm giờ làm việc, trong đó có trường hợp được tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong 1 năm.

Bổ sung một ngày nghỉ hưởng nguyên lương liền kề với Ngày Quốc khánh 2-9 cho người lao động và thêm trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương.

5.Luật Lao động Việt Nam 2023 cũng quy định điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình nhằm ứng phó với quá trình già hóa dân số và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

6.Mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể nhiều doanh nghiệp nhằm khuyến khích áp dụng các thỏa thuận có lợi hơn đối với người lao động vào thứ sáu.

7.Quy định cụ thể hơn về cơ chế bảo vệ tốt hơn cho lao động chưa thành niên vào thứ bảy.

8.Thay đổi quan điểm tiếp cận bảo đảm quyền việc làm và quyền lao động của lao động nữ để tạo điều kiện mở rộng cơ hội việc làm cho lao động nữ mà vẫn bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về lao động, bao gồm cả bổ sung quy định trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

9.Quy định thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động, phù hợp với các Công ước của ILO, các cam kết quốc tế khác và tạo thuận lợi trong quá trình hội nhập quốc tế vào thứ chín.

10. Linh hoạt hơn quyền lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp lao động sau khi tiến hành thủ tục hòa giải, không quy định sự can thiệp, giải quyết hành chính của nhà nước đối với giải quyết tranh chấp lao động.

Bổ sung các trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể yêu cầu đúng thời hạn thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

luật lao động việt nam mà người lao động phải biết

2. Luật lao động Việt Nam I 5 điểm mới cho người sử dụng lao động

Thứ nhất, luật đã được ban hành để bảo vệ quyền lợi và vai trò đại diện của các tổ chức như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức đại diện khác trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa và ổn định.

Thứ hai, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động đã được mở rộng và người sử dụng lao động được phép ký kết nhiều hợp đồng lao động với lao động cao tuổi và lao động nước ngoài.

Thứ ba, chính sách tiền lương của doanh nghiệp sẽ được thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa các bên và Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương. Doanh nghiệp cũng được khuyến khích để xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Quy định cũng bổ sung về trường hợp ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận.

Thứ tư, quy định đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp được nâng lên mỗi năm một lần.

Thứ năm, quy định về đăng ký nội quy lao động linh hoạt hơn bằng cách cho phép ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thứ sáu, các quy định về giải quyết tranh chấp lao động linh hoạt hơn để tạo thuận lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

Bạn thích bài viết này? Vote nhé!

You may also like